Teknologi och innovationer

I ett genombrott som omdefinierar hur liv blir till, har embryologer som studerar och arbetar vid University of Cambridge i Storbritannien lyckats växa fram konstgjorda embryon. Varken ägg eller sperma är involverade, utan embryot består endast av celler plockade från ett annat embryo. Forskarna placerade noggrant dessa celler i en tredimensionell byggnadsställning och upptäckte till stor fascination att de började kommunicera med varandra och placerade sig i samma mönster som ett embryo för ett musfoster. Detta är en start för ett helt nytt sätt att skapa liv, och forskarnas framtida mål att börja utforska möjligheter för att göra ett konstgjort embryo ur mänskliga stamceller.

En förbättrad version av massproduktion

3D-skrivare har idag funnits i flera år, och är väldigt omtyckta av hobbyister, konstnärer, och designers. Men idag börjar denna teknologi utvecklas på en nivå som kan komma att förbättra och förenkla vårt samhälle på flera olika sätt. 3D-skrivare har alltid varit en tidskrävande innovation, speciellt när det gäller mer krävande material som exempelvis metall. Idag har detta förändrats, och 3D-skrivaren printar ut modeller och föremål i metall och andra tåliga material snabbare och snabbare. Denna nya teknologi kan förändra marknaden för massproduktion, och i framtiden skulle företag enklare, snabbare, billigare och miljövänligare individuellt kunna anpassa sina varor för varje kund.

Språköversättning på sekunder

Ännu en ny innovation är Googles ”Babel-Fish Hörlurar”. Denna idé har diskuterats och fantiserats om under lång tid, och den kan förenkla kommunikation världen över. Denna uppfinning är hörlurar som översätter språk talade i hörlurarna till skriven text på en telefon, omedelbart. En person använder hörlurarna medans den andra håller i en telefon, och när personen med hörlurarna talar på valfritt språk översätts det direkt till önskat språk och spelas upp högt på den andra personens telefon. Två människor som talar olika språk kan nu på ett smidigt sätt ha en konversation. Detta kan revolutionera hur världen kommunicerar och förstår varandra, och reducera mycket förvirring och missförstånd.